Добре дошли в Кривина Сервисес Ел Ел Си ЕООД

Welcome to Krivina Services LLC

В Кривина Сервисес Ел Ел Си ние предоставяме първокласни услуги на пощенски център, като гарантираме, че вашите пакети се                                                                                                                  обработват внимателно и се доставят навреме

At Krivina Services LLC, we provide top-notch mail center services, ensuring your packages are handled with care and delivered promptly.

                                            Посетете нашия физически магазин в Русе или пазарувайте онлайн за безпроблемно изживяване.

Visit our physical store in Ruse or shop online for a seamless experience.

Top Global Services at your Fingertip

Service No. 1

Service No. 2

„Кривина Сервисес Ел Ел Си надмина очакванията ми! Услугата им за доставка е бърза и надеждна, а персоналът в магазина им в Русе                                                                                                                                  е невероятно услужлив.“

“Krivina Services LLC exceeded my expectations! Their delivery service is fast and reliable, and the staff at their Ruse store are incredibly helpful.”

Jessica M.

Открийте нашите първокласни пощенски услуги

Discover Our Premium Mail Services

Насладете се на бързи и надеждни услуги за доставка с удобството на вземане от магазина

Experience fast and reliable delivery services with the convenience of in-store pickup.

                     За нас

Кривина Сервисес Ел Ел Си, разположена на Площад Елиас Канети 3, Русе, 7000 България, е вашата дестинация за цялостни услуги на пощенския център. Нашата мисия е да предоставяме надеждни и ефективни решения за доставка, съобразени с уникалните нужди на нашите клиенти. Независимо дали трябва да изпратите пакет в цялата страна или да вземете онлайн поръчка в нашия физически магазин, ние се ангажираме да предложим най-високо ниво на обслужване. Нашият опитен екип гарантира, че всеки пакет се обработва внимателно и се доставя навреме. Ние се гордеем с изграждането на трайни взаимоотношения с нашите клиенти чрез изключително обслужване на клиентите и непоколебима отдаденост на качеството. Посетете ни в магазина или пазарувайте онлайн, за да усетите разликата в Krivina Services LLC. 

About us

Krivina Services LLC, located at Ploshchad Elias Canetti Monument 3, Ruse, Ruse, 7000 Bulgaria, is your go-to destination for comprehensive mail center services. Our mission is to provide reliable and efficient delivery solutions tailored to meet the unique needs of our customers. Whether you need to send a package across the country or pick up an online order at our physical store, we are committed to offering the highest level of service. Our experienced team ensures that every package is handled with care and delivered on time. We pride ourselves on building lasting relationships with our clients through exceptional customer service and unwavering dedication to quality. Visit us in-store or shop online to experience the Krivina Services LLC difference.

Text us  WhatsApp Business +359879996838

Email us office@krivinaserviceseood.art